เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ส่งไฟล์
 

ส่งไฟล์ ส่วนในการส่งไฟล์เก็บบนเว็บ เพื่อนำไปใช้งานประกอบเอกสารหรือบทความ
เข้าใช้งานได้จาก ควบคุมระบบ > ควบคุมเนื้อหา  >  ส่งไฟล์
 ส่งไฟล์ ส่วนจัดการสำหรับส่งไฟล์
เลือกไฟล์ สำหรับเลือกไฟล์ 
คลิก  Browse..  เลือกไฟล์ที่ต้องการนำมาเก็บไว้  ไฟล์ที่ระบบรอง รับ .exe,zip,rar,tar,pdf,jpg,gif,png,psd ***ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 ส่งไฟล์ แสดงรายการไฟล์ที่มีในขณะนั้น
ชื่อไฟล์  ชื่อไฟล์พร้อมลิงค์  เชื่อมโยงมายังไฟล์ สามารถ URL ไปใช้งานได้ตามต้องการ
ขนาดไฟล์  แสดงขนาดไฟล์
ตัวเลือก  ตัวเลือกสำหรับ ลบไฟล์
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com