เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  แบนเนอร์ลิงค์
 

แบนเนอร์ลิงค์ ส่วนในการจัดการแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ หรือลิงค์ภาพต่างๆ
เข้าตั้งค่าใช้งานจาก ควบคุมระบบ > ควบคุมเนื้อหา  > แบนเนอร์ลิงค์
แบนเนอร์ลิงค์ขณะนี้ แสดงรายการแบนเนอร์ลิงค์ในขณะนั้น
ลำดับ ลำดับการแสดงแบนเนอร์
url ภาพ ภาพแสดงเชื่อมโยงลิงค์
url ปลายทาง ลิงค์ปลายทางเมื่อคลิกแแบนเนอร์
ตัวเลือก   ตัวเลือกจัดการแบนเนอร์  แก้ไข  แก้ไข หรือ  ลบ

เพิ่มแบนเนอร์ลิงค์  ส่วนในการเพิ่ม แบนเนอร์
หัวข้อ  ชื่อแบนเนอร์ลิงค์
url ภาพ   ภาพสำหรับเชื่อโยงลิงค์
url ปลายทาง    ลิงค์ปลายทางเมื่อคลิกแแบนเนอร์
ลำดับ ลำดับการแสดงแบนเนอร์

การตั้งค่าให้ แบนเนอร์ลิงค์ ทำงาน ในเว็บไซต์กำหนดได้จากส่วน พาแนล อ่านต่อ
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com