เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ข้อความต้อนรับ
 

ข้อความต้อนรับ  ส่วนกำหนดข้อความต้อนรับในหน้าเว็บไซต์
เข้าตั้งค่าใช้งานจาก ควบคุมระบบ > ควบคุมเนื้อหา  > ข้อความต้อนรับ
ข้อความต้อนรับขณะนี้ แสดงรายการข้อความที่มีขณะนั้น

หัวข้อ  หัวข้อข้อความต้อนรับ
วันที่  วันที่สร้าง
ทำงาน  สถานะการทำงาน  ใช่  และ ไม่ ในกรณีมีหลายหัวข้อ ระบบจะแสดงหัวข้อล่าสุดในหน้าแรก
จัดการ   ส่วนจัดการหัวข้อ คือ  แก้ไข  แก้ไข หรือ  ลบ

เพิ่มข้อความต้อนรับ   เพิ่ม ข้อความต้อนรับ มีส่วนใช้งานคือ
หัวข้อ  กำหนดชื่อหน้า
ส่วนแก้ไขข้อมูลแบบ  WYSIWYG    อ่านต่อ

ตัวเลือก  ทำงาน  เลือกสถานะการทำงาน 
ตัวเลือก เลือกรูปแบบกรอบ  กำหนดเลือกใช้งานกรอบพาแนล (การเลือกกรอบสามารถตั้งค่าได้จากส่วน พาแนล อ่านต่อ )
ไม่ใช้ ไม่เรียกใช้งานกรอบพาแนล
ใช้กรอบตารางหลัก ใช้งานกรอบพาแนล

** การเปิด-ปิด การแสดงผล ในหน้าแรกสามารถเลือก ได้จากส่วน   พาแนล อ่านต่อ
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com