เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  จัดการ ลิงค์หัวข้อหลัก
 

ส่วนสำหรับแก้ไขจัดการ หัวข้อลิงค์ในเว็บไซต์ ทั้งในส่วน เมนูหัวข้อหลัก ใหม่ และ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่
เข้าจัดการผ่าน ควบคุมระบบ  > ควบคุมระบบ > ลิงค์หัวข้อหลักเพิ่มลิงค์หัวข้อ  ส่วนเพิ่มลิงค์ มีส่วนประกอบคือ

ชื่อลิงค์:   ชื่อลิงค์สำหรับแสดงผล
Url   ลิงค์เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่ให้ทำงาน หรือ กำหนดเป็น URL
ลำดับ กำหนดลำดับ
ตำแหน่ง  กำหนดตำแหน่งลิงค์แสดงผล  มีตัวเลือกคือ
แสดงในกล่อง(Panel)  แสดงเฉพาะ เมนูหัวข้อหลัก ใหม่
แสดงในกล่อง(Panel)และด้านบนด้วย แสดงทั้งใน เมนูหัวข้อหลัก ใหม่ และ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่ sub-header only แสดงเฉพาะ เมนูด้านบน รูปแบบใหม่** ในกรณีกำหนดลิงค์แล้วไม่แสดง เมนูด้านบน รูปแบบใหม่  เนื่องจากธีมบางธีมกำหนดลิงค์ไว้ ต้องแจ้งทีมงานเพื่อขอแก้ไข หรือเรียกใช้งานจาก  ควบคุมระบบ > รูปแบบสีสัน > เมนูด้านบน รูปแบบใหม่

ตัวเลือก เปิดหัวข้อลิงค์ในหน้าต่างใหม่  คำสั่งให้เปิดหัวข้อลิงค์ ในหน้าต่างใหม่
 ลิงค์หัวข้อหลักขณะนี้   แสดงรายการลิงค์หัวข้อที่มีอยู่ ประกอบด้วยส่วนใช้งาน

 ชื่อลิงค์: แสดงรายการหัวข้อลิงค์
 ลำดับ แสดงลำดับลิงค์ มีลูกศร สามารถเลื่อนลำดับลิงค์ขึ้น-ลงได้
 ตัวเลือก  ส่วนจัดการ ประกอบด้วย  แก้ไข  แก้ไขลิงค์ , ลบลิงค์

หัวข้อ  ปรับปรุงการจัดเรียง   จัดลำดับการเรียกหัวข้อใหม่ ตามลำดับที่ตั้งค่าไว้
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com