เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เพิ่มสินค้า และกำหนดรายละเอียด
 

ส่วนในการเพิ่มสินค้า  เรียกใช้งานได้จาก เมนู
หมวดหมู่-สินค้า > สินค้า

จะมีแสดงรายการสินค้าในร้าน และปุ่มเรียกใช้งาน  คือ
เพิ่ม สำหรับเพิ่มสินค้าใหม่
ลบ ลบสินค้าที่เลือกจากรายการ


เพิ่มสินค้าคลิกที่ปุ่ม  เพิ่ม 
มีส่วนกรอกข้อมูลต่างๆดังนี้

 แท็ป ทั่วไป มีส่วนตั้งค่า ส่วนที่เป็น * คือต้องกรอกข้อมูล
ชื่อสินค้า:  ใส่ชื่อสินค้า
SEO คีย์เวิรด: ใส่ คำ เพื่อให้เสิร์ชเอ็นจิ้น เก็บคำไว้ในฐานข้อมูล ช่วยในการค้นหาเกี่ยวกับสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียด Meta Tag :  กรอกรายละเอียดแนะนำร้านค้า แสดงในส่วน คำสั่ง  meta  description 
รายละเอียด:  กรอกรายละเอียดของสินค้า แท็ป ข้อมูล กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า
รุ่น: ระบุรุ่นหรือรหัสของสินค้า
ภาพ:  เลือกภาพหลักของสินค้า คลิก Browse... เลือกไฟล์ภาพบนเครื่อง
ผู้ผลิต:  กำหนดผู้ผลิต เพิ่มรายการผู้ผลิตได้จาก   หมวดหมู่-สินค้า > ผู้ผลิต
Requires Shipping  กำหนดมีส่วนในการจัดส่งสินค้าหรือไม่ ในกรณีเป็นสินค้า ไม่ต้องจัดส่งทางช่องทางปกติ
วันที่เปิดขาย: กำหนดวันเริ่มขายสินค้า ในกรณียังไม่ขายในทันที คลิกที่ส่วนกรอกข้อมูล จะมีส่วนกำหนด วัน-เดือน-ปี ได้ตามต้องการ
จำนวน: ระบุจำนวนสินค้าที่มี
สถานะเมื่อสินค้าหมด: กำหนด สถานะแสดงหน้าร้านเมื่อสินค้าหมดสต๊อค
สถานะ: กำหนดสถานะ ให้แสดงสินค้าเลยหรือไม่ เลือก ทำงาน สินค้าจะแสดงในร้าน *
เรียงลำดับ: กำหนดลำดับการเรียงสินค้า
ภาษี: เลือกประเภทภาษีสินค้า
ราคา: กรอกราคาสินค้า
หน่วยน้ำหนัก: เลือกหน่วยน้ำหนัก ตั้งค่าจาก ผู้ดูแลระบบ > ตั้งค่าระบบ >  ค่าระบบ  > รูปแบบน้ำหนัก
น้ำหนัก: ระบุน้ำหนักของสินค้า
หมวดหมู่สินค้า: เลือกหมวดหมู่แสดงสินค้า  
ดาวน์โหลด: เลือกไฟล์สำหรับดาวน์โหลด  ตั้งค่าไฟล์ดาวน์โหลดได้จาก  หมวดหมู่-สินค้า > ดาวน์โหลด
แนะนำสินค้า เกี่ยวเนื่อง: เลือกรายการสินค้า ที่มีในร้าน แนะนำเพิ่มเติมพร้อมกับแสดงสินค้านี้

 แท็ป ตัวเลือก  ฟังชั่นเพิ่มเติมในการเพิ่มตัวเลือกหรือคุณลักษณะ ของสินค้าเพิ่มเติม เช่น การเลือก สี หรือเพิ่มฟังชั่นต่างๆ โดยมีการ เพิ่ม ลด ราคา เช่น ร้านขายชุดคอมพิวเตอร์  เพิ่มแรม 1 GB บวกราคา 1000 บาท หรือไม่เอา จอภาพ  ลดราคา 5000 บาทเป็นต้น


 แท็ป ส่วนลด ส่วนในการตั้งค่าการลดราคา และกำหนดสินค้าราคาพิเศษ
ปุ่ม เพิ่มส่วนลด กำหนด ส่วนลดเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนตามที่กำหนดเช่น ซื้อ 10 ชิ้น ราคาลดลง 100 บาท
ปุ่ม  เพิ่มสินค้าราคาพิเศษ กำหนดสินค้าราคาพิเศษ คือ ลดราคาสินค้า ระหว่างวันเวลา โดยกำหนดราคาขาย ได้ตามต้องการ และกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด โดยรายการจะแสดงในส่วน หัวข้อ  "สินค้าราคาพิเศษ"  ในหน้าร้าน

 แท็ป ภาพ  ส่วนในการเพิ่มภาพของสินค้าเพิ่มเติม คลิก   คลิก Browse... เลือกไฟล์ภาพบนเครื่อง ได้ตามต้องการ

เมื่อตั้งค่าในส่วนต่างๆ เรียบร้อย คลิก บันทึก
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com