เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ส่งไฟล์จำนวนมาก แบบด่วนๆด้วยการบีบอัด
 

สำหรับผู้ใช้บริการโอสติ้ง การส่งไฟล์ต่างๆมายังเซิฟเวอร์จะใช้ผ่านช่องทาง FTP หรือ File Manager
จากระบบควบคุม (Control Panel) ซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ในเนื้อหาส่วนนี้จะแนะนำวิธีที่จะช่วยให้การส่งไฟล์สะดวกมากยิ่งขึ้น "ด้วยการบีบอัดไฟล์ก่อน" ทำให้สามารถลดขนาดไฟล์  เช่นไฟล์ สคริปต์ WP-Fusion ขนาดปกติ 10.3  MB เมื่อบีบอัดแล้วเหลือเพียง 3.3  MB  ช่วยประหยัดเวลาการส่งไฟล์ได้มากทีเดียว  โดยมีวิธีใช้งานดังนี้


1.เนื่องจากเซิฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการ Linux มาตฐานการบีบอัดจะไม่เหมือนกับไฟล์บีบอัดบนวินโดวส์ (zip) คือเป็นฟอแมต tar.gz จึงจำเป็นต้องหาโปรแกรมที่สามารถสร้างไฟล์บีบอัดรูปแบบนี้มาติดตั้งก่อน โดยโปรแกรมที่แนะนำคือ ALZip เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก2.หลังจากติดตั้งโปรแกรม ALZip แล้ว
คลิกโฟลเดอร์ของไฟล์ที่ต้องการบีบอัด เลือก "Add with ALZip"  ในหน้าต่างตั้งค่า ส่วน Archive type เลือก tgz  (ย่อมาจาก tar.gz) 
ก็จะได้ไฟล์บีบอีดพร้อมส่งไปยังเซิฟเวอร์ ตามช่องทางที่ถนัด


3.หลังจากส่งไฟล์มาเก็บบนเซิฟเวอร์เรียบร้อย ต้องเข้าจัดการไฟล์ผ่าน File Manager จากระบบควบคุม (Control Panel)  เท่านั้น** เพราะจะมีส่วนสำหรับคลายไฟล์ที่บีบอัด


4.เข้าไปยังส่วนเก็บไฟล์บีบอัด คลิก Rename เพื่อเปลี่ยนฟอแมตให้เป็นมาตฐานที่ระบบจะรู้จักเพราะฟอแมตที่บีบอัดมาบนวินโดวส์จะเป็น filesname.tgz ให้เปลี่ยนฟอแมตเป็น  filesname.tar.gz
กลับมาสู่ไฟล์อีกครั้ง  จะมีลิงค์ใช้งานเพิ่มมาใหม่คือ "Extract"  คลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคลายไฟล์5.ในส่วนนี้จะแสดงตัวลือกว่าจะคลายไฟล์ไปยังที่เก็บใด  พร้อมแสดงรายการไฟล์ต่างๆให้ทราบ คลิก "คลายไฟล์" เพื่อเริ่มคลายไฟล์ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดระบบก็จะแจ้งว่าได้คลายไฟล์เสร็จเรียบร้อย (File Extracted)
ไฟล์ที่บีบอัดไว้ก็พร้อมใช้งานได้ตามต้องการ  ถ้าไม่ต้องการไฟล์บีบอัดเก็บไว้ก็สามารถลบทิ้งได้

เป็นอันจบขั้นตอนการส่งไฟล์จำนวนมากด้วยการบีบอัดเป็นไฟล์เดียว ที่ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการส่งไฟล์จำนวนมากได้อีกทางหนึ่ง

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com