เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ส่งภาพประกอบเนื้อหา (WYSIWYG)
 

การส่งภาพในส่วนแก้ไขเนื้อหา จากส่วน ข่าวสาร บทความ สินค้าและบริการ สามารถทำได้ง่าย
ในส่วนแก้ไข คลิกที่ ปุ่ม Quick Insert imageจากนั้นจะมีหน้าต่างในการส่งภาพ ให้จัดการไฟล์

1. คลิกปุ่ม  Browse ...   เพื่อเลือกจากไฟล์ในเครื่องที่ต้องการนำไปใช้งาน
2.  จากนั้นคลิก  Upload  เพื่อส่งไฟล์
3.ไฟล์ที่ส่งจะเข้าไปอยู่ในรายการ คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการนำไปกอบ
4.แล้วคลิก OK ภาพที่จะเข้าไปแสดงในส่วนแก้ไขเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อย
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com