เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  แทรกโค๊ด HTML แสดงพาแนล
 

การแทรกคำสั่งภาษา HTML ในหน้าเว็บไซต์ ในตำแหน่งต่างๆทำได้โดยการเพิ่มพาแนล

เข้าไปที่ ส่วนผู้ควบคุม > ควบคุมระบบ > พาแนล

หัวข้อด้านล่าง คลิก เพิ่มพาแนลใหม่
จะเข้ามาในส่วนเพิ่มพาแนลมีรายละเอียดคือ

ชือพาแนล: กำหนดชื่อได้ตามต้องการ
เลือกรูปแบบ :  HTML  ไม่ต้องเปลี่ยน

ส่วน แก้ไข คลิก แถบเมนู HTML (Switch to HTML (code) mode) ด้านล่าง ตามภาพในพื้นที่แก้ไขตามภาพ ให้นำโค๊ดคำสั่ง HTML ที่ต้องการใช้งานมาใส่ได้ตามต้องการ


หลังจากนั้นให้ คลิกบันทึก ทันที ***  (หากสลับโหมดกลับไปในส่วน Design โค๊ดบางคำสั่งไม่สามารถแสดงผลกับโหมด Design ทำให้มีปัญหาการแสดงผลได้)

ไฟล์พาแนล:  none ไม่ต้องเปลี่ยน เพราะไม่เรียกใช้งานจากไฟล์
ธีมพาแนล : กำหนดได้ตามต้องการ ว่าต้องการเรียกใช้ธีม จากส่วนใด
ตำแหน่ง : ตำแหน่งการวาง ซ้าย กลาง ขวา
ลำดับ : กำหนดตำแหน่ง ส่วนนี้ หากไม่ตรงตามตำแหน่ง ให้ไปกำหนดในส่วนจัดการพาแนลหลัก อีกครั้ง
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com