เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  ดูสถานะวิทยุ และจำนวนผู้รับฟัง
 

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูสถานะ ของสถานีได้จาก URL ที่ทางระบบส่งไปให้เช่น http://radio.iwebpack.com:8001 โดยจะแสดงข้อมุลเกียวกับสถานีไว้ คือ

 Server Status:  Server is currently down.  สถานีว่างยังไม่มีการส่งสัญญาณเข้ามา
 Server Status   สถานะการทำงานของสถานี
 Stream Status  คุณภาพการส่งสัญญาณ และจำนวนคนฟัง ขณะนั้น  เช่น with 100 of 1000 listeners มีคนฟังขณะนี้ 100 เครื่องจากที่รับได้ 1000 เครื่อง
 Listener Peak   แสดงสถิติจำนวนคนฟังสูงสุด
 Average Listen Time    ระยะเวลาส่งสัญญาณ
 Stream Title  ชื่อสถานีตามที่ตั้งค่า
 Content Type  รูปแบบการส่งสัญญาณ
 Stream Genre  ประเภทสถานีตามที่ตั้งค่า
 Stream URL  เว็บไซต์ตามการตั้งค่า
 Stream ICQ   ไอซีคิวตามการตั้งค่า
 Stream AIM เเอไอเอ็มตามการตั้งค่า
 Stream IRC ไออาซีตามการตั้งค่า
 Current Song  เพลงที่เปิดอยู่ขณะนั้น 


หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com