เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  โค๊ดวิทยุ ติดหน้าเว็บ
 

สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วสามารถนำโค๊ด HTML ไปติดในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ได้ โดยใช้โค๊ดด้านล่าง

<object classid="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" width="300" height="69">
<param name="FileName" value="http://radio.iwebpack.com:8003">
<param name="AutoStart" value="True">
<param name="ShowControls" value="True">
<param name="ShowStatusBar" value="True">
<param name="ShowDisplay" value="False">
<param name="AutoRewind" value="True">
<param name="VideoBorder3D" value="True">
</object>

โดยเปลี่ยนค่า

<param name="FileName" value="http://radio.iwebpack.com:8003">
เป็น  URL รับฟัง  ของท่านที่ทางระบบแจ้งไปให้


ตั้งค่าอื่นๆ

 <param name="AutoStart" value="True">  เปิดเล่นอัตโนมัติ  ไม่ต้องการเล่นทันทีเปลี่ยนจาก  True เป็น  False
 width="300" height="69" กำหนดขนาดความกว้าง สูง กำหนดได้ตามต้องการหน่วยเป็นพิกเซล

 
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com