เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เปิด-ปิดการแสดงผล พาแนล แสดงหน้าเว็บ
  การแสดงผล ความสามารถต่างๆบนหน้าเว็บไซต์  สามารถเลือก เปิด-ปิด การแสดงความสามารถได้ตามต้องการ

ใช้งานจาก ควบคุมระบบ  > ควบคุมระบบ > พาแนล


ในหน้าจัดการพาแนล จะมีรายการ พาแนล ที่เรียกใช้งานอยู่ทั้งหมด ในตำแหน่ง ซ้าย กลาง และขวา โดยพาแนลที่ทำงานอยู่จะแสดงไอคอนสีเขียว ส่วนที่ปิดการใช้งาน จะแสดงไอคอนสีแดงโดยสามารถเลือก แก้ไข เปิด-ปิด ได้ตามต้องการ โดยคลิก
ทำงาน  เพื่อเปิดให้ความสามารถพาแนลแสดงผล
ไม่ทำงาน  เพื่อปิดความสามารถพาแนลหน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com