เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์
 

การออกแบบเว็บไซต์ นั้นมีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกัน ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาต้องการนำเสนอในรูปแบบใด
ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนามาตฐานการนำเสนอข้อมูลมาในหลายรูปแบบ โดยพื้นฐานที่ใช้งานคือภาษา HTML
ซึ่งเป็นชุดคำสั่งเพื่อนำเสนอข้อความรูปภาพหรือไฟล์รูปแบบ อื่นๆให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง การออกแบบเว็บ
จึงต้องเริ่มต้นจาก HTML นี้เอง คงต้องศึกษารูปแบบและพื้นฐานการเรียกใช้งานส่วนต่างๆพอสมควร เพราะ
ภาษานี้จะเป็นพื้นฐาน ในการเรียกใช้ร่วมกับมาตฐานการพัฒนาเว็บใหม่ รวมทั้งการพัฒนาเว็บในขั้นสูงต่อไป

สําหรับการออกแบบเว็บโดยใช้ภาษา HTML สามารถสร้างขึ้นโดยเขียนชุดคำสั่งของภาษาลงในโปรแกรมแก้ไข
ข้อความ(TEXT Editor) ที่มีบนวินโดวส์อยู่แล้ว เช่น Notepad หรือ WordPadบันทึกเป็นไฟล์ *.html
แล้วแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ทันที (Internet Exproler หรือ Netscape) แต่การจะใช้งานในลักษณะนี้ต้องอาศัยความเข้าใจโครงสร้างคำสั่งพอสมควร จึงมีการพัฒนาโปรแกรมมาช่วยงานสำหรับผู้พัฒนาที่มีพื้นฐาน
HTML อยู่บ้างหรือไม่มีเลยก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้


โปรแกรมช่วยออกแบบ

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้คำสั่ง HTML โดยตรงอาจจะดูยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะต้องทำความ
เข้าใจและเขียนคำสั่งมากๆ ด้วยปัญหาเหล่านี้จึงทำให้มีบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์ได้จัดทำโปรแกรมประเภท
WYSIWYG  (What You See Is What You Get) เห็นอย่างไร ได้อย่างนั้น" เพื่ออำนวยความสะดวก
สำหรับผู้ต้องการเขียนเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับ HTML เลยก็ได้ โดยโปรแกรมจะออกแบบส่วน
ประกอบเมนูและรูปแบบคำสั่งให้ที่เรียกใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย ซึ่งผู้ใช้มีหน้าที่เพียง"วางใส่และวาง"
กล่าวคือ สามารถใส่เนื่อหา,รูปภาพ และส่วนประกอบต่างๆผ่านส่วนใช้งานโปรแกรม โดยโปรแกรมจะ
สร้างไฟล์ html ให้ตามที่ผู้ใช้ออกแบบทันที ตัวอย่างโปรแกรมกลุ่มนี้ เช่น  Dreamweaver ,
Namo WebEditor , เป็นต้น

TEXT Editor
โปรแกรมประเภท TEXT Editor จะเป็นกลุ่มโปรแกรมแก้ไขข้อความเช่นเดี่ยวกับ Notepad  หรือ WordPad
แต่จะเพิ่มความสามารถทางด้านจัดการแก้ไขคำสั่ง HTML โดยเฉพาะในหลาย ส่วน เช่น กลุ่มคำสั่งเตรียมไว้ใช้
งานได้ง่ายดายในรูปแบบเมนู แบ่งสีคำสั่งอย่างชัดเจน ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในแต่ละส่วนง่ายยิ่งขึ้น
และความสามารถอื่นๆตามแต่จะเพิ่มเข้ามา ตัวอย่างโปรแกรม เช่น EditPlus , TSW WebCoder,
HTMLPad 2002 


 แฟรช
ปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆมีการนำไฟล์ ShockWave Format(*.swf) มาใช้ในเว็บไซต์กันมากขึ้นเพราะเป็นรูปแบบไฟล์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจมีสีสัน ทั้งข้อความ ภาพและเสียงใส่ลูกเล่นเทคนิคได้อย่างมากมาย
สามารถนำมาออกแบบเว็บได้ทั้งเว็บหรือบางส่วนตามความต้องการ หรือจะนำมาใช้งานเฉพาะ เช่น ปุ่ม เมนูหรือ
ป้ายโฆษณาที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้มากทีเดียว แต่ไฟล์มีข้อจำกัดคือ ขนาดใหญ่ ทำให้การแสดงผลได้ช้าและ
แสดงได้กับบราวเซอร์ที่สนันสนุนไฟล์ ผู้ใช้ต้องติดตั้งเพิ่มเองตามการพัฒนาใหม่ๆที่มีอยู่เรื่อยๆแต่เวอร์ชั่นใหม่ๆ
ก็ได้ปรับปรุงทั้งขนาดและความเร็วได้มาก

 สคริปต์  จาวาสคริปต์ & CSS
ในการพัฒนาเว็บไซต์นอกจากภาษา HTML เป็นภาษาพื้นฐานการออกแบบที่สามารถนำเสนอข้อมูลผ่าน
บราวเซอร์ได้ดีอยู่แล้วก็ตาม ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนามาตฐานอื่นๆ เพื่อเสริมความสามารถในการจัดการ
และนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงใช้ HTML เป็นส่วนหลักหรือประกอบในการนำเสนออยู่
JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เฉพาะ(ไม่ใช่ภาษาจาวา) ที่นำมาใช้งานร่วมกับเว็บได้หลากหลายส่วน
เช่น การนำมาเพิ่มลูกเล่นให้กับเมนูข้อความ รูปภาพ หรือเสคริปต์ใช้งานอื่นๆเช่น เกมส์, เครื่องคิดเลข
ก็ทำได้ แต่ที่โดดเด่นคือเมนูรูปภาพ(Rowover) ที่เปลี่ยนตามการคลิกของเมาส์พบเห็นได้ในเว็บไซต์ทั่วๆไป

 Java Applet  เขียนโค้ดคำสั่งด้วยภาษาจาวาแล้วคอมไพล์เป็นไฟล์ class เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ใน
ด้านต่างๆ แต่ที่นิยมมากคือ ใส่ลูกเล่นให้กับข้อความและเมนู การใช้งาน ใส่สคริปต์แทรกใน HTML เพื่อเรียก
ใช้งานไฟล์ .Class

CSS (Cascading Style Sheets) เป็นมาตฐานที่ช่วยให้จัดการรูปแบบเอกสาร หรือ
กำหนดรูปแบบวัตถุและส่วนประกอบอื่นได้อย่างอิสระ นิยมนำมาใช้งานร่วมกัน HTML ใน
หลาก หลายรูปแบบโดยเฉพาะจัดรูปแบบเอกสาร
 
VRML(Virtual Reality Modeling Language) ออกแบบเว็บให้สามารถแสดงผลในแบบ 3 มิติได้
 
 Dynamic HTML (DHTML) ไม่ใช่ภาษาสคริปต์( เหมือนอย่างจาวาสคริปต์) แต่เป็นการเรียกรูปแบบ
การแสดงเว็บไซต์ที่มีลูกเล่นแปลกใหม่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โดยการนำเอาความสามารถของทั้ง HTML,
JavaScript , VBScript , layers, stylesheets และ Document Object Model (DOM) ที่มีอยู่ใน
บราวเซอร์มาเรียกใช้งาน

 SVG (Scalable Vector Graphics ) เป็นภาษาหนึ่งของ XML สำหรับการแสดงผลในรูปแบบสองมิติ
สามารถใส่เทคนิคได้ในลักษณะเดียวกับไฟล์แฟรชให้กับวัตถุ ได้ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร เส้นตรง และเส้นโค้ง
เช่น transformations, clipping paths, Alpha Masks, Filter effects , template object ,
onmouseover , onclick เป็นต้น
 
ที่แนะนำเป็นการทำงาน "ฝั่งผู้ใช้ (Client-Side)" โดยบราวเซอร์เป็นตัวแปรความหมายและแสดงผล
เป็นหลัก ตามภาษาหรือรูปแบบไฟล์ที่กำหนด ซึ่งหากบราวเซอร์ไม่รู้จักก็ต้องติดตั้ง"ปลั๊กอิน"ให้บราวเซอร์ก่อน
(Internet Explorer,Netscape หรือ Opera) ในการเลือกใช้ต้องดูในแต่ละรูปแบบว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
และขึ้นอยู่กับความต้องการและจุดประสงค์การใช้งานด้วย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับใช้งานกับเว็บเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการจัดการ
และนำเสนอข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ดูเพิ่มเติม"เริ่มต้นเว็บโปรแกรมมิ่ง" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโลกของการพัฒนา
เว็บไซต์นั้นไม่หยุดนิ่งเลย เพราะมีพัฒนารูปแบบ มาตฐานใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง คงต้องดูรายละเอียดใน
แต่ละมาตฐานจะได้ตามการพัฒนาได้ทัน และเลือกเฉพาะส่วนที่สามารถนำมาประยุกต์และใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง.
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com