เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  การแก้ไขปัญหาแสดงฟอนต์ในเว็บ
  ปัญหาการแสดงฟอนต์ภาษาไทยพบได้บ่อยๆในหลายเว็บไซต์

เช่น แสดงเป็นภาษาต่างดาวตัวอักษรขนาดเล็กมาก เป็นความยุ่งยากของผู้เข้าชมที่อ่านเนื้อหาได้ไม่สะดวก
การแก้ปัญหาได้โดย ใช้พื้นฐานคำสั่ง HTML และ CSS มีแนวทางดังนี้

มาตฐานฟอนต์
ส่วนกำหนดให้บราวเซอร์ทราบว่าใช้มาตฐานฟอนต์ภาษาใด คำสั่งอยู่ระหว่าง <HEAD></HEAD>
มาตฐานฟอนต์ไทยแก้เป็น

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TIS-620">
หรือ
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">

แต่นิยมใช้ TIS-620 มากกว่าการแสดงฟอนต์ ปัญหาหาการแสดงผลของเนื้อหาเล็กเกินไป แทบอ่านไม่ออกหรืออ่านยาก เกิดจากการกำหนด
ฟอนต์และขนาดไม่ถูกต้อง การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับว่าเรียกหรือกำหนดฟอนต์จากส่วนใด

กำหนดฟอนต์จากคำสั่ง HTML
เป็นการกำหนดรูปแบบฟอนต์ด้วยคำสั่ง HTML

<font face="Helvetica" size="1"> ทดสอบ</font>
ซึ่งแสดงภาษาไทยไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่ใช้งานได้ เช่น

<font face="MS Sans Serif" size="1"> ทดสอบ</font>
ถ้าเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา ลองเปลี่ยนขนาดใหม่แล้วดูผลที่เกิดขึ้น


กำหนดฟอนต์โดยใช้ Css
เป็นรูปแบบการจัดเอกสารที่นิยมใช้งานร่วมกับ HTML เพราะ สามารถกำหนดรูปแบบได้หลายส่วนทั้งตาราง
, แบบฟอร์ม และวัตถุอื่นๆ โดยเฉพาะรูปแบบฟอนต์มีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย กำหนดเพียงครั้งเดียว
เรียกใช้งานได้ทุกส่วนเพิ่มความสะดวกในการแก้ไข สำหรับการแก้ปัญหาเอกสารที่ใช้ CSS ต้องดูว่าส่วนที่เป็น
ปัญหามีเรียกใช้ CSS อย่างไร ดูโค๊ดเป็นหลัก (View Source) เช่น

<font class="title">ทดสอบ</font>
มีการเรียกใช้ cass จากส่วน title
ให้เข้าไปเปลี่ยนฟอนต์จาก CSS ในส่วน title
โดยดูอีกว่าเรียกใช้ CSS จากภายในหรือนอก
เรียกภายในเอกสาร ให้หาคำสั่งจากส่วนบน เช่น

<style type="text/css">
.title {
font-family: Arial, Helvetica;
font-size: 10px;
}
</style>

เรียกภายนอกเอกสารดูว่าเรียกใช้ไฟล์ใด เช่น

< link rel="stylesheet" type="text/css" href="test.css">

จากตัวอย่างเรียกใช้ CSS จากไฟล์ test.css
หาไฟล์และเปิดขึ้นมา เปลี่ยนฟอนต์ที่ใช้งานภาษาไทยได้ จากส่วน title รวมทั้งขนาดด้วย "font-size" เพราะถ้ากำหนดขนาดไม่ถูกต้องก็เป็นปัญหาเช่นกัน


 
ตัวอย่างฟอนต์แสดงภาษาไทยได้ดี

เป็นเพียงแนวทางการแก้ไขปัญหาฟอนต์ในเบื้องต้น เพราะ CSS สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารได้อย่างอิสระ เช่น กำหนดรูปแบบฟอนต์ผ่าน เอกสาร(body) ตาราง(table,td), ย่อหน้า(p) หรือ หัวข้อ(h1 ,h2) เป็นต้น
การแก้ไขให้ข้อสังเกตุคือ หาคำสั่ง CSS ให้พบแล้วเปลี่ยนฟอนต์ให้ถูกต้อง ก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้แล้ว
แต่ก็ควรศึกษาการใช้งาน CSS ในรูปแบบอื่นๆด้วย เช่น สีลิงค์ ,แบบฟอร์ม, ปุ่ม จะช่วยให้การจัดเอกสาร
ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นหน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com