เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  จัดการฐานข้อมูล MySQL
 ฐานข้อมูล
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสคริปต์ที่ต้องการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ไว้เรียกใช้งานร่วมกับ
สคริปต์ได้อย่างเป็นระบบ เช่น เนิ้อหา ข่าวสาร , เก็บรายชื่อสมาชิก ,รายการกระดานข่าว เป็นต้น
Mysql  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถจัดการข้อมูลทั้งขนาดเล็กจนไปถึงฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทำงาน

การสร้างฐานข้อมูล เข้าไปที่ส่วนควบคุมโฮส
http://www.yourdomain:2222

คลิกที่หัวข้อ MySQL Management
เลือก Create new Database

กำหนดรายละเอียดของฐานได้ตามต้องการ
Database Name:
Database Username:
Username Password:
จากนั้นคลิก Create

จะได้ฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้งาน
โดยเข้าใช้งานตาม "ชื่อฐานข้อมูล", "ชื่อยูเซอร์ฐานข้อมูล", "รหัสผ่าน" 
ที่กำหนดไว้

หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com