เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  สร้างอีเมล์ ของโดเมนเนม
 

การสร้างอีเมล์ เป็นชื่อของโดเมนเนม Username@yourdomain.com สามารถทำได้โดย

เข้าระบบจัดการโฮส  DirectAdmin ผ่าน โดเมนเนม http://www.yourdomain.com:2222/
เข้าระบบด้วย ชื่อ-รหัส ที่ระบบส่งให้

ในหน้าจัดการ ส่วนหัวข้อ E-Mail  Management
คลิก E-Mail Accounts

ในหน้าจัดการคลิก Create mail account

มีส่วนในการกำหนดอีเมล์กรอกข้อมูล
Username: = กำหนดชื่อสำหรับอีเมล์ โดยจะได้อีเมล์แอดเดรสเป็น  Username@yourdomain.com
Enter Password:    = กำหนดรหัสผ่าน
Re-Enter Password:   = ยืนยันรัสผ่าน
ปุ่ม Random ให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้
Email Quota (Meg): = กำหนดขนาดพื้นที่ให้ใช้งานสำหรับอีเมล์นี้  ค่าพื้นฐาน 0 คือไม่จำกัดตามขนาดพื้นที่ของโฮส

จากนั้น คลิก Create เพื่อสร้างบัญชีอีเมล์

ระบบจะแจ้ง รายละเอียดอีเมล์ที่สร้างขึ้นอีกครั้ง เพื่อเก็บไว้ใช้งาน

โดยท่านสามารถเข้าระบบจัดการอีเมล์ของท่านได้จากเมนู
webmail เมนูด้านบน หรือเข้าผ่าน URL   http://www.yourdomain.com/webmail


ในหน้าส่วนจัดการ จะแสดงรายการอีเมล์ที่สร้างขึ้น มีรายละเอียดAccount ชื่อบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่
Login  ชื่อสำหรับเข้าใช้งาน
Usage (Meg) ขนาดพื้นที่ที่อีเมล์แต่ละบัญชีได้ใช้งาน
Password/Quota สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านและกำหนดพื้นที่ของแต่ละบัญชี
Outlook Settings ดาวน์โหลดไฟล์ตั้งค่าเพื่อสามารถเข้าจัดการอีเมล์ผ่านโปรแกรม   Outlook
Select   ตัวเลือกสำหรับจัดการบัญชี เช่น ลบบัญชี ลบอีเมล์ในกล่อง ลบเมล์ในกล่องแสปม เมล์
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com