เว็บแพ็ค  "เราพร้อมสำหรับเว็บคุณ" : เว็บสำเร็จรูป ราคาประหยัด โฮสติ้ง โดเมนเนม  CMS
    
เราพร้อม สำหรับเว็บคุณ...   
ถาม-ตอบ : ติดต่อ   support@iwebpack.com      

  เริ่มใช้บริการ
 

ผู้ให้บริการจะมีระบบควบคุมหลัก (Control Panel ) 
ไว้สำหรับตั้งค่ากำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆ โดยเข้าระบบควบคุมได้จาก ค่าพื้นฐานคือ

http://www.yourdomain.com:2222/  เข้าจากโดเมนเนมตามด้วย  :2222
หรือเข้าจากค่าชั่วคราวเป็น IP address ของเซิฟเวอร์ ใช้ในกรณีการย้ายโดเมนเมมยังไม่เรียบร้อย เช่น http://192.168.0.1:2222/

เข้าระบบด้วย ชื่อใช้บริการและรหัสผ่านที่สมัครไว้
จากนั้นก็จะเข้าสู่ส่วนควบคุมหลัก มีส่วนใช้งานดังนี้

แถบเมนูเรียกใช้งานบ่อยๆ เช่น
 - Webmail  เข้าระบบเว็บเมล์
 - Password เปลี่ยนรหสผ่านใหม่ 
 - Help คู่มือใช้งานระบบควบคุม (ภาษาอังกฤษ)
 - File ส่วนจัดการไฟล์ต่างๆบนเซิฟเวอร์

ส่วนตั้งค่าใช้งานในส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ 
 - Your Account ตั้งค่าใช้งานส่วนระบบทั่วไป 
 - Email Management ตั้งค่าใช้งานเกี่ยวกับระบบอีเมล์
 - Advanced  Features ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม

ส่วนแสดงสถิติด้านขวา แสดงรายละเอียดสถานะการใช้งาน เช่น
 - ปริมาณโอนถ่ายข้อมูล(แบนวิดจ์) 
 - ปริมาณพื้นที่ที่ใช้งาน   
 - จำนวนอีเมล์ ,Ftp  และฐานข้อมูล
 

สำหรับรายละเอียดการใช้งานในส่วนต่างๆ ดูในหัวข้อต่อๆไป
หน้าหลัก : บริการโฮสติ้ง : โดเมนเนม : Google AdWords : คู่มือใช้งาน : ถาม-ตอบ : ติดต่อสอบถาม

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414606539
33/100 หมู่ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 08-4559-7782, โทรสาร 0-2455-6559, อีเมล์ support@iwebpack.com